Nuorten yrityshubi-hanke 2020-2021

Länsi-Saimaan 4H-yhdistys (aiemmin Lemin 4H-yhdistys) on saanut myönteisen rahoituspäätöksen Nuorten yrityshubi-hankkeelle. Hankkeen päätavoitteena on luoda maaseudun nuorten yrityshubit toimintamalli. Paikallisissa yrityshubeissa nuoret verkostoituvat toisten yrittäjyydestä kiinnostuneisiin nuorten kanssa, kehittävät omaa yritystoimintaansa ja osaamistaan sekä oppivat tekemään yhteistyötä ja toimimaan yhdessä yritysasioissa.

Yrityshubien tueksi luodaan paikallisia yhteistyöverkostoja joihin kutsutaan mukaan kaikki toimijat jotka  haluavat tukea nuoria yrittäjyydessään ja helpottaa nuorten työllistymistä. Yhteistyöverkostot tarjoavat nuorille luontevan verkostoitumisen maaseudun muiden toimijoiden kanssa ja mahdollisuuden samalla markkinoida omaa osaamistaan.

Yksittäiset yrityshubit voivat muodostaa yhteistyöverkoston joka voi halutessaan myös kansainvälistyä.

Alle 13-vuotiaille luodaan omia pikkuhubi-kerhoja joissa lapset oppivat yrittäjyyttä yhdessä tekemällä ja kokeilemalla erilaisia asioita ja saavat samalla luontevan väylän kasvaa yrittäjyyteen. 

Hanketta toteutetaan yhdessä Parikkalan 4H-yhdistyksen kanssa ja hanketta rahoittavat  Leader Länsi-Saimaa, Etelä-Karjalan Kärkileader.  Hanke on saanut EU-rahoitusta. 

ILMOITTAUTUMISET JA YHTEYDENOTOT: