Nuorille 4Hssa!  

Haluatko kerryttää osaamistasi työelämästä?

>> Ilmoittaudu nuorten työelämäkursseille!

Jätä työhakemus:

4H-yhdistyksen arvot ovat seuraavat. Mitkä näistä kuvaavat sinua työntekijänä?
Työkokemuksesi
Milloin voisit aloittaa työt/tehdä töitä?