Työt alkavat! perehdytys

Asiakas kysyy sinulta mitä 4H on. Miten vastaat hänelle?

Miten hyvä asiakaspalvelu toteutuu tulevassa työtehtävässäsi? Voit kertoa esimerkin.

Mitä velvollisuuksia sinulla on työntekijänä? Kerro kolme asiaa.

Mihin työtehtävään tarvitset erityisesti perehdytystä?

Mitä odotat tulevalta työltäsi?

Miten kuvaisilisit omaa työskentelyäsi tässä koulutuksessa? Valitse niin monta, kuin haluat. *Aktiivinen *Kiinnostunut *Mukana oleva *Pohdiskeleva *Omatoiminen *Kohtelias *Motivoitunut *Yritteliäs *Yhteistyötaitoinen *En mikään näistä.