Tietoa huoltajille

Mikä on 4H-yritys?

- 4H-yritys on halpa mahdollisuus kokeilla yrittäjyyttä turvallisesti, ohjatusti ja omassa tahdissa. 4H-yritys ei ole elinkeino vaan harrastustoimintaan pohjautuva yrittämisen muoto.

4H-yrityksestä:

- yrittäjä on 13-28-vuotias nuori 4H:n jäsen

- Jäsenmaksu 40€/vuosi tai perheeltä 85€/vuosi, 4H-yritykselle räätälöity vapaaehtoinen vastuuvakuutus 30€/vuosi. Kaikissa yrityksissä vastuuvakuutusta ei tarvita, mutta sen ottamista kannattaa harkita miettimällä yritystoimintaan liittyviä mahdollisia riskejä. 

- Yrityksen myynti on 50€-8000€ / vuosi. Myynti on verovapaata.

- Useampi yrittäjä voi toimia myös yhteistyöryhmänä.

- Alaikäinen yrittäjä tarvitsee yritysohjaajan, jona vanhempi yleensä toimii, mutta sukulainen tai paikallinen yrittäjä voi myös ryhtyä yritysohjaajaksi


4H-yrittäjästä lyhyesti:

 • Nuori liittyy 4H:n jäseneksi
 • Nuori tekee suunnitelman yrityksestään
 • Nuori tekee 4H-yrityksen perustamisilmoituksen omalle digitaaliselle jäsenkortilleen
 • Nuori tekee sopimuksen yritysohjaajansa kanssa ja 4H-yhdistys lisää yritysohjaajan nuoren yritystietoihin jäsenkortille
 • Nuori pitää yksinkertaista kirjanpitoa 4H-yrityksensä tuloista ja menoista, ottaa kuitit talteen ja tekee toiminta kertomuksen ja talousraportin yrityksensä toiminnasta jäsenkorttinsa seurantatietoihin
 • Nuori voi toimia 4H-yrittäjänä haluamansa ajan ja toiminnan voi lopettaa milloin tahansa oman jäsenkorttinsa kautta. On hyvä mainita asiasta myös omalle 4H-yhdistykselle
 • Nuori voi halutessaan hake opintopisteitä yrittäjänä toimimisesta

4H-yritys voi toimia kahdella eri tavalla:

4H-yrittäjällä ei ole Y-tunnusta eli kyseessä on itsenäinen tulonhankimistoiminta4H- yrittäjällä on Y-tunnus eli nuori on yksityinen elinkeinonharjoittaja
 • Nuori voi laskuttaa yksityishenkilöitä
 • Nuori voi ilmoittaa tulot verottajalle omassa veroilmoituksessa
 • Nuorta verotetaan tarvittaessa jälkikäteen (tähän on hyvä varautua)
 • Nuori voi laskuttaa myös yrityksiä ja yhteisöjä
 • Nuori tekee elinkeinotoiminnan veroilmoituksen. Pienimuotoisesta yritystoiminnasta verotetaan yleensä jälkikäteen
 • Asiakkaat on mahdollisuus hyödyntää laskut kotitalousvähennyksissä

Y3 lomake

Apua:

Kaikkiin yllämainittuihin kohtiin on saatavilla apua yhdistyksestä.

Toiminnanjohtaja Merja Kuukka 

puh. 050 520 6166

sähköposti: merja.kuukka@4h.fi